منابع ماینرای ایالت اودو

نظامي اډې ۱۳۹۲/۱۰/۱ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰

نظامي اډې ښه راغلاست، په دې وېبلاګ کې د امريکا د نظامي اډو په مخالفت کې ليکنې لوستلى شئ

برگشت به بالا