به عنوان سنگ شکن چرخشی ABS دیسک

به تفصیل به توضیح آنها می پردازیم عبارتند از: کلاچ٬ ترمز ٬ کوپلینگ و فلایویل . کلاچ
برگشت به بالا