چکش سنگ شکن تحمل گرمای بیش از حد باید چگونه با آن مقابله کنیم

high light

high light بخشندگی را از درخت بياموز که حتي سايه اش را از هيزم شکن دريغ نميکند!!

برگشت به بالا