از جداکننده مغناطیسی با شدت بالا استفاده می شود

برگشت به بالا