گیاه ستاره نقره ای

org

مشخصات محصول : در هربسته حدود 1020عدد بذر وجود دارد ومناسب برای مصارف محدود وخانگی می باشد . نوع بذر :

برگشت به بالا