ظرفیت تناژ صفحه نمایش ارتعاش 8 x 16

سیم

سیم سیم

برگشت به بالا